Договір

ПОВІДОМЛЕННЯ
про  публічну  пропозицію  (оферту)
КП «
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ»

укладення

 ТИПОВОГО   ІНДИВІДУАЛЬНОГО  ДОГОВОРУ
про
 надання  послуг  з  централізованого  водопостачання

та  централізованого  водовідведення

             01.03.2022р.                                                                              м. Івано-Франківськ

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №85 від 02 лютого 2022р.     «Про внесення змін до постанови КМУ від 5 липня 2019р. №690 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення»», відповідно до Закону   України від 03.12.2020р. №1060 «Про внесення змін до деяких  законів України    щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг», керуючись нормами ч. 5 ст. 13 Закону України «Про житлово-комунальні      послуги», з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу              України та вимог Закону України «Про захист персональних даних»                          КП «Івано-Франківськводоекотехпром» оприлюднює (новий текст договору) публічну пропозицію (оферту) укладення типового індивідуального договору          про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі – Договір) для споживачів – власників (співвласників, користувачів) житлових та нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку, інших об’єктів   нерухомого майна приєднаних  до внутрішньо-будинкових мереж,     а також  будівель –  індивідуальних  (садибних)  житлових  будинків.

Плата за типовим індивідуальним договором про надання  послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що є публічним договором  приєднання, складається  з :

– плати за послугу, визначеної відповідно до Правил надання послуг                           з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,   затверджених в редакції Постанови КМУ № 85 від 2 лютого 2022р., та Методики розподілу, що розраховується виходячи з розмірів затверджених уповноваженим органом тарифів  відповідної комунальної послуги та обсягу спожитих послуг         або за нормами споживання, встановленими органом місцевого самоврядування,      до  встановлення  вузла  комерційного  обліку;

–   плати за абонентське обслуговування,  визначеному виконавцем, але не вище  граничного розміру,  визначеного  Кабінетом  Міністрів  України.

Договір вважається укладеним, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному сайті КП «Івано-Франківськводоекотехпром» співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір             іншої моделі договірних відносин. З власником індивідуального (садибного) житлового будинку договір вважається укладеними, якщо ним не вчинено дій щодо  відключення (відмови) від надання  таких послуг.

Фактом приєднання споживача до умов договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, що свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю заяви-приєднання (додаток до договору), сплата   рахунка за  надані послуги,   факт отримання послуг.

Договір розміщено на офіційному сайті КП «Івано-Франківськводоекотехпром»          у вільному доступі  та  у спосіб, що забезпечує ознайомлення з його змістом кожної особи.    

Даний Договір є договором приєднання, а тому його умови не підлягають узгодженню зі стороною, що приєднується (споживачем).

Публічний договір

  Генеральний  директор                                                           Савенко В.С.

 

________________________________________________________________________________

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про публічну пропозицію (оферту)
КП «
Івано-Франківськводоекотехпром»

про укладення
ПУБЛІЧНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ
про надання послуг з централізованого водопостачання та/або
централізованого водовідведення

            15.12.2021р.

У зв’язку з прийняттям Закону України від 03.12.2020р.  №1060 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг» та на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», враховуючи зміни, які були внесені до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2021р. № 808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами» Постановою Кабінету Міністрів України № 928  від 01.09.2021р. та керуючись нормами ч. 5 ст. 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. ст. 633, 634 Цивільного Кодексу України КП «Івано-Франківськводоекотехпром» оприлюднює (текст договору) публічну пропозицію (оферту) про укладення публічного договору приєднання про надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення (далі – Договір) для споживачів – власників (співвласників, користувачів) житлових та нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку, інших об’єктів нерухомого майна приєднаних     до внутрішньо-будинкових мереж,  а також будівель –  індивідуальних  (садибних)  житлових  будинків.

Плата виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання, складається  з :

–    плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного відповідно до законодавства;

–   плати за абонентське обслуговування, яка не може перевищувати граничний розмір, визначений Кабінетом Міністрів України;

Договір вважається укладеним, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному сайті КП «Івано-Франківськводоекотехпром» співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір іншої моделі договірних відносин та  не уклали відповідний  договір  з   КП «Івано-Франківськводоекотехпром».        З власником індивідуального (садибного) житлового будинку договір вважається укладеними, якщо ним не вчинено дій щодо відключення (відмови) від надання таких послуг.

Договір розміщено на офіційному сайті КП «Івано-Франківськводоекотехпром»          у вільному доступі  та  у спосіб, що забезпечує ознайомлення з його змістом кожної особи.    

Даний Договір є договором приєднання, а тому його умови не підлягають узгодженню зі стороною, що приєднується (споживачем).

Публічний договір

  Генеральний  директор                                                           Савенко В.С.