Абонентська плата

Плата за абонентське обслуговування – це платіж, який споживач сплачує щомісяця за індивідуальним договором про надання відповідних комунальних послуг, що включає витрати пов’язані з укладенням договору про надання послуг, здійснення розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, нарахуванням та стягненням плати за спожиті послуги, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку води у багатоквартирному будинку, а також за виконання інших функцій пов’язаних з обслуговуванням абонентів (крім обслуговування та поточного ремонту внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення) тощо.

Згідно Законів України «Про житлово-комунальні послуги» № 2189 від 9.11.2017р. та № 1060 від 03.12.2020р. «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг», визначено нову класифікацію житлово-комунальних послуг та передбачено різні моделі договірних відносин між виконавцями та споживачами, змінено підходи до формування тарифів на комунальні послуги та нарахування плати, зокрема плати за абонентське обслуговування.

Відповідно до чинного законодавства, споживачі можуть обирати один з п’яти типових договорів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 690 від 5 липня 2019р. «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення». При цьому, мешканці багатоквартирних будинків можуть обирати – укладати індивідуальний чи колективний договір.

Колективний договірваріант, коли водоканал надає послугу з централізованого водопостачання до зрізу будинку, а далі ОСББ чи уповноважена власниками фізична або юридична особа бере на себе обов’язок поставки води до квартир мешканців.

Ідивідуальний  договір передбачає, що КП «Івано-Франківськводоекотехпром» зобов’язується надавати послугу споживачу безпосередньо до квартири, але тоді окрім плати за послуги централізованого водопостачання та водовідведення додається ще:

– плата за абонентське обслуговування, яка не може перевищувати граничний розмір, визначений Кабінетом Міністрів України (Постанова КМУ № 808 від 21.08.2019р. «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньо-будинкових систем про надання комунальних послуг»);

– плата за обслуговування внутрішньо-будинкових мереж водопостачання та водовідведення (у разі прийняття такого рішення загальними зборами співвласників багатоквартирного будинку).

Закон не передбачає жодних нових платежів, а лише вимагає виокремлення із тарифів на комунальні послуги витрат на утримання абонентської служби. Ці витрати тепер повинні оплачуватися тому, хто дійсно працює зі споживачем з питань збору платежів. Якщо це робитиме водоканал – зазначені витрати оплачуватимуться йому як плата за абонентське обслуговування, а якщо, наприклад, управитель – то такі витрати можуть бути закладені в плату за послугу з управління.

Абонентська плата не нараховується у разі відмови споживача від користування послугами централізованого водопостачання та/або водовідведення і від’єднання від мереж за його письмовою заявою.

Також, плата за абонентське обслуговування не застосовується до споживачів, у разі укладення колективного договору про надання відповідних комунальних послуг.

На плату за абонентське обслуговування призначається державна субсидія і надаються пільги.

Абонентська плата включає наступні витрати:

 • прийом та адміністрування платежів за надані послуги;

 • контроль за технічним станом і експлуатацією вузлів комерційного обліку;

 • реєстрація приладів обліку та перевірка технічного стану мереж у споживачів, наявність пломб на приладах обліку, зняття показів, контроль за дотримання термінів повірки та відповідності калібрів лічильників;

 • звірка розрахунків та проведення роботи з споживачами боржниками щодо оплати ними заборгованості за надані послуги, а у разі потреби відключення (припинення) від мереж централізованого водопостачання та водовідведення;

 • обстеження рівня благоустрою та кількості проживаючих осіб у квартирах, де відсутні прилади обліку води, щодо відповідності застосування нормативів (норм) споживання;

 • виявлення самовільних підключень, несанкціонованого відбору води та скиду стоків, оформлення актів та застосування відповідних штрафних санкцій;

 • вручення приписів, повідомлень, попереджень та рахунків за надані послуги;

 • ведення документації щодо об’єктів водоспоживання та водовідведення абонентів і накопичення інформації про засоби обліку (марка, калібр, заводський номер, технічний стан, місце розташування, наявність обвідних ліній та пломб на водомірних вузлах, інше) та забезпечення її збереження;

 • проведення обстеження внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення з управителями багатоквартирних будинків на предмет наявності витоків води в мережах, самовільного підключення споживачів до мереж чи безоблікового користування послугами;

 • обмін інформаціє з банками та фінансовими установами, з якими заключено договори на приймання платежів від споживачів про стан розрахунків за надані послуги водопостачання та водовідведення;

 • забезпечення роботи «Контакт-центру», обслуговування офіційного сайту підприємства, особистого кабінету споживачів, підтримка Viber – Боту та сторінки КП «Івано-Франківськводоекотехпром» у Facebook;

 • розгляд скарг, звернень та претензій, які надходять від споживачів, консультування та ділове листування з усіх питань, що стосуються розрахунків за надані послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

  КП «Івано-Франківськводоекотехпром» з 1 квітня 2022 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690 в редакції зі змінами №85 від 02.02.2022р. буде застосована нова плата за абонентське обслуговування, розмір якої на одного абонента у місяць становитиме:

  у будинках в яких встановлені вузли комерційного обліку24,672 грн. з ПДВ,
  у тому числі: абонентська плата по водопостачанню – 12,804 грн. з ПДВ;
  плата на водовідведенню – 11,868 грн. з ПДВ.

  у будинках в яких не встановлені вузли комерційного обліку – 20,208 грн. з ПДВ,
  у тому числі: абонентська плата по водопостачанню – 10,104 грн. з ПДВ;
  плата на водовідведенню – 10,104 грн. з ПДВ.