Надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах

Комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром» інформує, що відповідно до ст.12 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», який вступив у силу 01.05.2019, та п.6 «Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованогого водопостачання та централізованого водовідведення», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.

Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України. Такі договори затверджено окремо для різних моделей організації договірних відносин (індивідуальний договір та колективний договір про надання комунальних послуг) та для різних категорій споживачів (індивідуальний споживач, колективний споживач).

Згідно з п.4 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про житлово-комунальні послуги» не пізніше, як протягом одного року з дня введення в дію цього Закону (тобто не пізніше 1 травня 2020 року) співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги згідно з частиною першою ст.14 даного Закону, а виконавці комунальних послуг – укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.

Для укладання будь-якої моделі договірних відносин (передбаченої чинним законодавством) необхідно надати КП «Івано-Франківськводоекотехпром» копію рішення загальних зборів щодо обраного варіанту оформлення договору.

Якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не оберуть одну з моделей організації договірних відносин між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником будинку після 1 травня 2020 року буде укладено індивідуальний договір про надання комунальної послуги з урахуванням особливостей, визначених частиною сьомою ст. 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».